นศ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มรภ.เลย คว้ารางวัลแข่งขันทักษะการคล้องโคและฟาดแส้ ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการแข่งขันคล้องโคและฟาดแส้ ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

ผลการแข่งขัน นายวีระเดช พิมูลขันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ฟาดแส้ทำลายเป้าหมาย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟาดแส้ลีลา

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH